Ef 6:10-18
http://www.army777.lt/forum/

Proginiai tekstai
http://www.army777.lt/forum/viewtopic.php?f=39&t=2435
Puslapis 22

Autorius:  OKULTISTE [ Sausis 6th, 2012, 6:41 pm ]
Pranešimo tema:  Re: Proginiai tekstai

Paveikslėlis

Iš evangelijos pagal Matą.

Jėzų lanko Rytų išminčiai

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“. Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs:
Ir tu, Judo žemės Betliejau,
anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų,
nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą – Izraelį“.

Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.

Autorius:  Puku [ Sausis 30th, 2012, 1:08 am ]
Pranešimo tema:  Re: Proginiai tekstai

Tuščia jums anksti keltis
ir eiti vėlai gulti, –
jums, kurie valgote sunkiai uždirbtą duoną, –
nes VIEŠPATS, kuriuos myli,
pasirūpina jiems tebemiegant.


Beribio naktinėjimo proga. Arba netikėto Dievo balso girdėjimo proga :)

Autorius:  OKULTISTE [ Kovas 1st, 2012, 1:47 pm ]
Pranešimo tema:  Re: Proginiai tekstai

Oz 6, 3 "Pažinkime, – veržkimės pažinti VIEŠPATĮ! Tikrai jis ateis pas mus, kaip tikrai ateina aušra; jis ateis pas mus lyg būriai lietaus, kaip pavasario lietus, pagirdantis žemę“

Paveikslėlis

Autorius:  OKULTISTE [ Gegužė 19th, 2013, 9:28 pm ]
Pranešimo tema:  Re: Proginiai tekstai

Tikriausiai Apd 2, 1-13 šiandien jau girdėjote... Todėl siūlau gerokai praturtėti per kelias minutes!
(Betrūksta tokio vaizdelio https://si0.twimg.com/profile_images/59 ... Social.png ir "karikatūra baigta - che che )

Paskaityk, ką sako Dievas:
Petro pamokslas miniai

Paveikslėlis

14 Tada stojo Petras su Vienuolika ir pakėlęs balsą prabilo: „Jūs, judėjiečiai bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, – įsidėmėkite mano žodžius!

15 Šie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, – juk dabar vos trečia dienos valanda,[i4] – 16 bet čia išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai:

17 Paskutinėmis dienomis, – sako Dievas, –

aš kiekvienam kūnui

išliesiu savosios Dvasios.

Tuomet jūsų sūnūs ir jūsų dukterys pranašaus,

jūsų jaunuoliai matys regėjimus,

o jūsų seniai sapnuos sapnus.

18 Taip pat ir savo tarnams bei tarnaitėms

tomis dienomis aš išliesiu savosios Dvasios,

ir jie pranašaus.

19 Aš darysiu stebuklų aukštai danguje

ir apačioje, žemėje, parodysiu ženklų:

kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų.

20 Saulė pavirs tamsybe,

o mėnulis – krauju,

prieš ateinant didingai ir šlovingai

Viešpaties dienai,[i6]

21 ir kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo,

bus išgelbėtas.

22 Izraelio vyrai! Klausykite, ką pasakysiu: Jėzų Nazarietį, Dievo jums patvirtintą galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote; 23 taigi tą vyrą, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduotą, jūs nedorėlių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. 24 Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankynės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis. 25 Juk Dovydas apie jį sako:

Aš visuomet žvelgiu į Viešpatį.

Jis stovi mano dešinėje, kad aš nesusvyruočiau.

26 Todėl pralinksmėjo mano širdis,

krykštavo mano lūpos,

ir mano kūnas ilsėsis su viltimi,

27 nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje

ir neduosi savo šventajam supūti.

28 yvenimo kelius tu man atvėrei

ir pripildysi mane džiaugsmo savo akivaizdoje.

29 Broliai! Norėčiau jums atvirai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis mirė, buvo palaidotas, ir jo kapas yra pas mus po šiai dienai. 30 Būdamas pranašas ir žinodamas iškilmingą Dievo priesaiką, kad jo palikuonis užimsiąs jo sostą, 31 Dovydas visa tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo prisikėlimą, kad jis neliksiąs mirusiųjų buveinėje ir jo kūnas nesupūsiąs. 32 Tą Jėzų Dievas prikėlė, ir mes visi esame šito liudytojai. 33 Dievo dešinės išaukštintas, jis gavo iš Tėvo Šventosios Dvasios pažadą ir ją dabar išliejo. Jūs tai matote ir girdite. 34 Juk ne Dovydas pakilo į dangų. Jis pats kalba:

Viešpats tarė mano Viešpačiui:

sėskis mano dešinėje;

35 aš patiesiu tavo priešus,

tarsi pakojį po tavo kojų.

36 Tad tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai: Dievas padarė Viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote“.

Puslapis 22 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/