Ef 6:10-18
http://www.army777.lt/forum/

Kaip geriau suprasti Šventą Raštą?
http://www.army777.lt/forum/viewtopic.php?f=39&t=42
Puslapis 35

Autorius:  Rūta [ Rugsėjis 29th, 2009, 6:31 pm ]
Pranešimo tema: 

.

Autorius:  Perlas [ Balandis 13th, 2010, 11:50 pm ]
Pranešimo tema:  Re:

Rūta rašė:
Ne kiekvienas gali būti teologu. O ir nereikia.


Kvailystė, kvailystė, kvailystė. :granata:

Autorius:  tik.tyla [ Balandis 13th, 2010, 11:58 pm ]
Pranešimo tema:  Re: Kaip geriau suprasti Šventą Raštą?

Na ir kodėlgi kvailystė, Perlai?
Išprusimo taip, kiekvienas turėtume turėti, bet jei gyvenam gyvu tikėjimu tai savaime gauname teologinių žinių. sekmadieniniai pamokslai ir kt.
O kiekvienam būti teologu nebūtina, ir netgi pritariu, kad ne kiekvienas gali būti juo. Reikia turėti tvirtą tikėjimą, kad galėtum gilintis į teologiją, nes be tvirto pagrindo galima mokinantis teologiją suabejoti tikėjimu, arba visai jį atmesti, priklauso nuo asmenybės. Ne kievienas pašauktas būti teologu :)

Autorius:  Perlas [ Balandis 14th, 2010, 3:49 pm ]
Pranešimo tema:  Re: Kaip geriau suprasti Šventą Raštą?

tik.tyla rašė:
Na ir kodėlgi kvailystė, Perlai?
Išprusimo taip, kiekvienas turėtume turėti, bet jei gyvenam gyvu tikėjimu tai savaime gauname teologinių žinių. sekmadieniniai pamokslai ir kt.
O kiekvienam būti teologu nebūtina, ir netgi pritariu, kad ne kiekvienas gali būti juo. Reikia turėti tvirtą tikėjimą, kad galėtum gilintis į teologiją, nes be tvirto pagrindo galima mokinantis teologiją suabejoti tikėjimu, arba visai jį atmesti, priklauso nuo asmenybės. Ne kievienas pašauktas būti teologu :)


Kiekvienas pašauktas, tik ar esi priklauso nuo to, ką valgai. :granata:

Autorius:  dolic [ Balandis 14th, 2010, 3:57 pm ]
Pranešimo tema:  Re: Kaip geriau suprasti Šventą Raštą?

kažkaip paskaičius ST darosi kraupu, atrodo, Dievas tik troško žudyti kitatikius, kad duotų žydams tą pažadėtąją žemę...
NT kažkaip viskas aiškiau.

Autorius:  OKULTISTE [ Balandis 14th, 2010, 9:13 pm ]
Pranešimo tema:  Re: Kaip geriau suprasti Šventą Raštą?

Na ST'e yra ir kitataučiams palankių vietų... Pavyzdžiui svetimšalis Jobas - visa knyga apie jį!...

Autorius:  Sigis [ Balandis 14th, 2010, 10:41 pm ]
Pranešimo tema:  Re: Kaip geriau suprasti Šventą Raštą?

dolic rašė:
kažkaip paskaičius ST darosi kraupu, atrodo, Dievas tik troško žudyti kitatikius, kad duotų žydams tą pažadėtąją žemę...
NT kažkaip viskas aiškiau.

Manau, jog visas ST yra skirtas tam, jog žmonės pamatytų, pajustų, patirtų ir išgyventų Dievo TEISINGUMĄ. Senąjame Testamente didžiausias dėmesys skiriamas vienai Dievo savybei - jis yra teisingas ir jo teisingumas yra teisingesnis, nei žmonių. Antrame ST plane yra kita Dievo labai svarbi savybė - GAILESTINGUMAS. ir tik NT visu gražumu išsiskleidžia trečioji ir svarbiausioji Dievo savybė - MALONINGUMAS. Per vieną Asmenį - Jėzų Kristų. Ir kaip jau rašė Perlas:
Perlas rašė:
Kiekvienas pašauktas, tik ar esi priklauso nuo to, ką valgai.

Jei gilini ir lavini (maitini) savo tikėjimą, gali būti teologu nors ir be studijų diplomo. Kaip valgome kad palaikyti kūną, taip valgykime ir dvasiai stiprinti :eat:

Autorius:  Perlas [ Balandis 15th, 2010, 12:06 am ]
Pranešimo tema:  Re: Kaip geriau suprasti Šventą Raštą?

dolic rašė:
kažkaip paskaičius ST darosi kraupu, atrodo, Dievas tik troško žudyti kitatikius, kad duotų žydams tą pažadėtąją žemę...
NT kažkaip viskas aiškiau.


Gal ne tą ST skaitai? Juk ST pilnas Dievo meilės. Mylėsi savo artima, kaip save patį - šie žodžiai yra iš ST.

Autorius:  tik.tyla [ Balandis 15th, 2010, 12:34 am ]
Pranešimo tema:  Re: Kaip geriau suprasti Šventą Raštą?

ST yra visko, ir meilės ir gailestingumo ir pykčio ir netgi keršto, visko visko... Pažvelkime vien tik į psalmių knygą, vienos pilnos šilumos ir meilės, kitos labai karingos, kitos liūdnos, kitos piktos, kuo įvairiausios, visi žmogaus jausmai tenais sutelpa. ST tas pats tik kiekvienas matom savaip :)

Autorius:  saikas [ Balandis 15th, 2010, 4:54 pm ]
Pranešimo tema:  Re: Kaip geriau suprasti Šventą Raštą?

Perlas rašė:
Gal ne tą ST skaitai? Juk ST pilnas Dievo meilės. Mylėsi savo artima, kaip save patį - šie žodžiai yra iš ST.

Perlai, gal baik blevyzgot, nes galima pagalvot kad net penkių klasių nesi baigęs, arba brendimas pavėlavo... jei diskutuoji, diskutuok kaip išsilavinęs žmogus (manau kad toks ir esi). neverta, laužt iš savęs kieto, matėm ir kietesnių.

O dabar atgal prie diskusijos ;)

Autorius:  majesty [ Balandis 16th, 2010, 8:12 pm ]
Pranešimo tema:  Re:

insanity rašė:
Esu ne vieną liudijimą girdėjęs kaip žmonės skaitydavo ŠvR ir per tai veikė piktasis. Tuos žmones bet koks Šv R skaitymas varydavo į depresiją. O įsivaizduokime jei toks žmogus puola evangelizuoti... Gi šakės tada :shock:

reikia neatmesti, kad gali būti ir taip, kad tarp šių paliudytų kaipo piktojo įtakojamų pamokslautojų ne visi tokiais ištiesų buvo ; mat liudytojai galėjo būti neojektyvūs ; gal jie ( kaikurie apie kuriuos kalba ) ką tik įtikėję, gal pepažįsta gerai žodžio t.y. visumos ( jau nekalbu apie Dievą) ...plus daug kas priklauso nuo įtikėjusio žmogaus dvasinės brandos, ar jis atgimdytas iš aukšto ir t.t., nes jei to nėra tai jam be pamokslininko pats šv raštas gali varyti depresiją ,pvz. skaitant St kai kurias vietas , jei , tarkim, pamokslininką šv Dvasia ves pamokslauti apie dievo teisingumą , baimę , apie nusigręžimą nuo nuodėmės, nuo netiesos ir t.t.
kai šv Dvasia kalba neebūtinai yra gera , smagu , valio ; gali būti ir tikrai nemalonu, net skaudu , bet atskirti galima pagal tai , kad ta žinia neužmuša - šv dvasia kaltina kaltina , bet ir nepasmerkia ,o kaipo skatina drąsina, ragina ir vėliau net paguodžia , bet nuliūdint gali stipriai net supykdyt ( bet tik kuriam laikui)
pvz kaip Paulius rašo:
2 Kor 7,8 Todėl jeigu nuliūdinau jus laišku, tai šito nesigailiu, nors ir apgailestavau. Nes matau, kad tas laiškas jus nuliūdino, bet tik kuriam laikui.

2 Kor 7,9 Dabar aš džiaugiuosi, žinoma, ne todėl, kad jums teko nuliūsti, bet kad jūsų nuliūdimas atvedė jus į atgailą. Jūs buvote nuliūdę dievišku liūdesiu, todėl iš mūsų pusės nebuvo jums jokios skriaudos.

2 Kor 7,10 Dieviškas liūdesys gimdo atgailą išgelbėjimui, dėl kurio nereikia gailėtis; o pasaulio liūdesys gimdo mirtį.

2 Kor 7,11 Ir štai kaip tik tas dieviškas nuliūdimas pagimdė jumyse tokį susirūpinimą, tokį teisinimąsi, apmaudą, baimę, tokį stiprų troškimą, uolumą, tokį atpildą! Jūs visais atžvilgiais pasirodėte švarūs šiame reikale.

2 Kor 7,12 Todėl, jeigu jums parašiau, tai ne dėl įžeidėjo ir ne dėl įžeistojo, bet kad jums paaiškėtų mūsų rūpestis jumis Dievo akivaizdoje.

Autorius:  panda [ Spalis 15th, 2010, 7:32 pm ]
Pranešimo tema:  Re: Kaip geriau suprasti Šventą Raštą?

Aš va čia dabar išsitraukiau savo senus užrašus ir pribraukytą NT. Seniai esu pasibrėžusi neaiškias Šventraščio vietas, ne mažai jau jų išbraukiau laikui bėgant iš neaiškiųjų sąrašo. Šiai dienai užstrigau ties Mato 10: 34-39 (arba Luko 12: 51-53 bei Lk 14:26)
na, kad nereikėtų kuistis po lapus, pacituosiu:

Cituoti:
34 „Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. 35 Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą.[i6] 36 Žmogaus namiškiai taps jam priešais.

37 Kas myli[i7] tėvą ar motiną labiau negu mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane – nevertas manęs. 38 Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – nevertas manęs. 39 Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją“.

„Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemei ramybės?! Ne, sakau jums, ne ramybės, o nesantarvės. 52 [i4]Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du prieš tris. 53 Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, duktė prieš motiną; anyta prieš marčią, ir marti prieš anytą“.

„Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, – negali būti mano mokinys.


Tai štai, man labai norisi šitą vietą išbraukti iš sąrašo ir suprasti, kaip tas toks "Ryžtingumas" suderinamas su ketvirtuoju Dievo įsakymu bei tuo, kur liepiama mylėti savo artimą ir pan.
o gal čia nereik nieko derinti, o tiesiog priimti kaip ateities pranašystę ?

Autorius:  Emanuell [ Spalis 15th, 2010, 8:40 pm ]
Pranešimo tema:  Re: Kaip geriau suprasti Šventą Raštą?

Labai sudėtinga aiškiai atsakyti kaip suprasti Dievo Žodį. Interpretuoti savaip, pagal savo supratimą yra didelė nuodėmė, nes velnias labiausiai iš visų Dievo kūrinių mėgsta interpretuoti Raštą savaip. Yra katekizmas pradžiai kur aiškiai surašyti dalykai. Aišku, aklai priimti visko ką ten rašo nereiktų, o skaityti Bibliją pačiam, o katekizmą naudojant tik kaip paaškinimą tam tikrais klausimas - vietomis. Taip pat galima įsigyti kun. Česlovo Kavaliausko 1992 m. Biblijos vertimą iš pasaulinės literatūros bibliotekos, kuriame yra visi komentarai tam tikrais klausimais ir vietomis, o tai ryškiai palengvins tam tikrų vietų supratimą. Taip pat vertėtų pasiklausyti ir pamokslų, kad ir to pačio Gedemino Numgaudžio, kurio pamokslai tikrai palengvina Šventojo Rašo supratimą. Galima ir evangelikų pastorių pamokslus drasiai klausyti (pvz babtistai ar pan, jei priklauso sąjungai oficialiai ir yra įrašyti į oficialių religinių bendruomenių sarašą Lietuvoje). Be abejonės pats svarbiausias dalykas yra mokymasis, o svarbių svarbiausias Šventoji Dvasia, kuri teikia pažinimą ir, tarsi, nuima šydą nuo akių daugelyje vietų, jei žmogus visa širdimi tiki Kristų. Nors nepamirškime, kad apaštalas Petras perspėja dėl apaštalo Pauliaus laiškų, kad nemokyti žmonės klaidingai supranta ir interpretuoja Pauliaus laiškus savo pačių pražučiai, todėl reikia būti atsargiam su interpretavimu. Laikui bėgant, studijuojant, nuolatos bendraujant su Dievu, turint artimą ryšį su Juo Raštas vis labiau ir labiau ims vertis, pažinimas gilės ir vis labiau galima bus suprasti tam tikras Rašto vietas. Tai tiek trumpai iš savo pačio patirties :).

P.s LAbai gerai, jei norintis žmogus studijuoti Bibliją susirandą jau egzistuojančią lastelę, grupelę, kuri tuo užsiima. Kartu daug dalykų lengviau :)

Autorius:  Sigis [ Spalis 16th, 2010, 1:09 pm ]
Pranešimo tema:  Re: Kaip geriau suprasti Šventą Raštą?

panda rašė:
Aš va čia dabar išsitraukiau savo senus užrašus ir pribraukytą NT. Seniai esu pasibrėžusi neaiškias Šventraščio vietas, ne mažai jau jų išbraukiau laikui bėgant iš neaiškiųjų sąrašo. Šiai dienai užstrigau ties Mato 10: 34-39 (arba Luko 12: 51-53 bei Lk 14:26). <...>. Tai štai, man labai norisi šitą vietą išbraukti iš sąrašo ir suprasti, kaip tas toks "Ryžtingumas" suderinamas su ketvirtuoju Dievo įsakymu bei tuo, kur liepiama mylėti savo artimą ir pan. <...>.
Šičia (37-39 eilutės) Jėzus Kristus kelia reikalavimą mylėti Dievą labaiu, nei tetį ar mamą, bolį ar sesę ar kitą žmogų. „„Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, – negali būti mano mokinys.“ Čia tieisog yra sakoma, jog turime būti Kristocentriški (Jėzus Kristus centre). Daug kas yra egocentriški (kai "aš" yra centre), o Jėzus prašo, netgi reikalauja, jog jis būtų centre. Tas pasakymas „nelaiko neapykantoje“ hebrajų kalboje tieisog reiškia: "myli mažiau, nei". Mūsų kalba toks pasakymas yra labai tiesmukas, grubus, net baisus - "laikyti neapykantoje - neapkęsti", tačiau visada turime atminti, jog Šventasis Raštas rašytas ne lietuvių ir ne lietuviams. Vertėjai neperfrazuoja, stengiasi versti kuo tiksliau, imdami frazę ar po vieną žodį. Sulietuvinti Šventąjį Raštą mes turime patys.
Mieloji Panda, labai geraid arai, jog klausi, ieškai atsakymų. Mano atsakymas dar neišsamus. gal kas daugiau, nuodugniau, išsamiau atsakys.

Yra visokių knygučių, komentarų, paaiškinančių daugelį nesuprantamų vietų. Ir, šita, Emanuell labaig erai parašė:
Cituoti:
Laikui bėgant, studijuojant, nuolatos bendraujant su Dievu, turint artimą ryšį su Juo Raštas vis labiau ir labiau ims vertis, pažinimas gilės ir vis labiau galima bus suprasti tam tikras Rašto vietas.

Autorius:  panda [ Spalis 16th, 2010, 2:54 pm ]
Pranešimo tema:  Re: Kaip geriau suprasti Šventą Raštą?

Č.Kavaliauskui minusas už tokį vertimą :muse:
O kaip ten su ta nesantarve ir kalaviju? Bloga nuotaika buvo tądien Jėzui, ar jis tik šiaip perspėjo, kad ateis laikais, kai krikščionybė susiskaldys?

Puslapis 35 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/