Ef 6:10-18
http://www.army777.lt/forum/

IV susibūrimas skriptoriume: Rom 12,14-21
http://www.army777.lt/forum/viewtopic.php?f=39&t=972
Puslapis 44

Autorius:  Sigis [ Gegužė 12th, 2010, 9:44 am ]
Pranešimo tema:  Re: IV susibūrimas skriptoriume: Rom 12,14-21

Dirbant su vaikais visokių čiūdų teko prisiklausyti, į visokius keisčiausius klausimus atsakyti. Nežinojau jų "varnelių" skaičiaus (tie visi krikštai, pirma komunija, dirmavonės), bet kiekvienas pagal savo tėvų sugedimo laipsnį kažką raukia apie anapusinį pasaulį ir Dievo veikimą, tik gal būt tai priskiria kam nors kitkam, nei Dievui, pvz: vieni tiki ateiviais, kiti atsitiktinumais, treti angelais ir demonais (velniais)... pasitaikė ir tokių vaikų, kurie tikėjo Dievu, bet dėl kitų vaikų šaipymosi tai labai giliai slėpė. Tačiau bent iki ~14 metų visa tai tėra tėvų pasaulėžiūros įtakoje, grynai kaip tėvai, seneliai moko. Tad vaikų pasisakymų niekad rimtai nepriimdavau ir taip kitiems patarčiau daryti, nes iki viduriniosios paauglystės vaikai yra grynas šeimos veidrodis, tik bręsdamas lytiškai o kartu ir protiškai, žmogus iš individo tampa asmeniu.
Va turiu vieną krikštasūnį, kuriuo džiaugiuosi ir dėl jo vieno esu ramus - jis buvo pakrikštytas kai baiginėjo doktorantūrą. Įtikėjęs (atgimęs iš aukšto) jau buvo ~6 metus ir pats galėčiau iš jo pasimokyti krikščioniškojo degimo.

Majesty iš esmės teisi - neatgimęs iš aukšto esi velnio vaikas. Toks yra Biblijinis mokymas. Yra du esminiai punktai - visų pirma turi būti atgimimas iš aukšto, arba dar vadinamas įtikėjimas, o po to turi sekti krikštas. To mus moko Biblija. Na, taip jau nutiko, jog ankstyvojoje krikščionybėje imta krikštyti ne vien tuos, kurie pajėgūs sąmoningai padaryti tą lemtingąjį sprendimą - apsisprendimą. Bet tie, kas yra pakrikštyti to dalyko nesuvokę, dar nėra pilnateisiai krikščionys Romos Katalikų Bažnyčioje. Tam yra padarytas laiptiškas nuoseklus mokymas. Tarkim pakrikštyjai kūdikį, o šis vėliau įgavo kokią nors psichinę negalią. Bėda, nes jis jau negalės praeiti pirmosios komunijos kurso ir jau negalės visą likusį gyvenimą pilnateisiškai dalyvauti Mišiose. Esu matęs, kaip kunigas pavarė į šoną vieną psichinį ligonį, kuris ėjo Komunijos.
O kas dėl Insanity minėto Dalai Lamos - jis nėra šventas! Jis yra velnio vaikas ir pasak Biblijos eis pragaran, nesvarbu kaip ten jį žmonės bevadintų. ;)

NES NĖRA KITO KELIO PAS DIEVĄ, KAIP TIK PER VIENINTELĮ ŽMONIŲ IR DIEVO TARPININKĄ KRISTŲ JĖZŲ!

Autorius:  fox'as [ Gegužė 12th, 2010, 10:13 am ]
Pranešimo tema:  Re: IV susibūrimas skriptoriume: Rom 12,14-21

Bažnyčia krikštija ir teikia komuniją psichines negales turintiems žmonėms, o Jonas Paulius II meldėsi kartu su Dalai Lama bendroje maldoje.
Anot tavęs gaunasi jog neįgalūs žmonės negali atgimti, o RKB galva dalyvavo satanistinėse pamaldose. Taigi visi psichinę negalę kartu su Dalai Lama degs pragare??
Taigi, nesvarbu, eik skaityti II Vatikano nutarimų, tekretą apie tarpreliginį dialogą ir Katalikų Bažnyčios Katekizmo prieš postringaudamas beleką.
Pasidomėk taip pat ką sako RKB apie tuos kurie eis į dangų. Galiu trumpai pasakyti jei nori:
Eis visi dori tikintiesji ir tie kas gyveno pagal savo sąžinę, net ir tie kurie neturėjo galimybės pažinti JK.
Nes priešingu atveju nurašai visus tuos kas gimė kitos religijos terpėje ir tuos iki ko krikščioniškas mokymas neturėjo galimybės ateiti.

Autorius:  Sigis [ Gegužė 12th, 2010, 11:37 am ]
Pranešimo tema:  Re: IV susibūrimas skriptoriume: Rom 12,14-21

Na kam taip kraštutiniai reaguoti? esame skirtingo suvokimo, nereikia asmeniškumų. Mažumėlę kitaip rašiau, bet įdomu skaityti ir neteisingą interpretaciją mano žodžių. Psichinę negalę turintys žmonės yra ypatingai Dievo mylimi, jie, kiekvienas atskirai, turi savų Dievo malonės dovanų, tai yra atskira tema, nes visi pakrikštytieji jau yra nuplauti Kristaus krauju, o vadinasi atpirkti. Kas kita su nekrikštais. Volug tavęs ir Satja Sai Baba keliaus dangun. Nesu tiesakalbis, nesu teisėjas. Mes žinome kas yra Tiesakalbis ir kas yra Teisėjas. Mūsų reikalas gyventi pagal Bibliją ir tikėjimo mokytojus, o kaip ten bus ne mum spręsti, palaukime. Bus Teismas, visi būsime surinkti, ten ir pamatysime. ;)
Ramybės.

Autorius:  fox'as [ Gegužė 23rd, 2010, 7:36 am ]
Pranešimo tema:  Re: IV susibūrimas skriptoriume: Rom 12,14-21

Baikite offtopiką.

Autorius:  OKULTISTE [ Sausis 4th, 2011, 10:37 pm ]
Pranešimo tema:  Re: IV susibūrimas skriptoriume: Rom 12,14-21

insanity rašė:
Antipalyginimas apaštalo Pauliaus žodžiams apie meilę.

Meilė
Keikite savo persekiotojus, prakeikite ir keikite. Liūdėkite su džiaugsmingaisiais, šaipykitės su verkiančiais. Pykitės tarpusavyje. Veržkitės prie aukštų dalykų, bet nesitenkinkite kukliais. Laikykite save išmintingais. Visiems mokėkite piktu už pikta, nesirūpinkite tuo, kas gera visų žmonių akyse. Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, pykitės ir kovokite su visais žmonėmis. Keršykite patys, mylimieji, ir nepalikite tai Dievo rūstybei; juk parašyta: Mano kerštas, aš atmokėsiu. Jei tavo priešininkas alksta, atimk jo miastą, jei trokšta, pats gerk bet jam neduok. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk gėrį piktumu.

(originalas: Rom 12,14-21)

1. Kiek toks palyginimas yra realus? T.y. kiek netikintis žmogus gali gyventi antipalyginimo ir originalių Pauliaus minčių šviesoje?
2. Kiek iš antipalyginimo ir originalių Pauliaus žodžių galime pritaikyti patys sau?
3. Kaip iš tiesų suprantate meilę priešams?

* Kursyvu mano pakeista; pradinis variantas šios temos pirmame poste.

Hm... Gal sudėtinga nagrinėti, neturint prieš nosį neperdirbto, o atsiversti vis dėl to... tingisi...
Tad:

Cituoti:
Rom 12

Meilė visiems, net ir priešams

14 Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. 15 Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. 16 Sutarkite tarpusavyje. Nesiveržkite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais. 17 Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akyse. 18 Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. 19 Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei; juk parašyta: Mano kerštas, aš atmokėsiu, sako Viešpats. 20 Verčiau jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. 21 Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.

Autorius:  Puku [ Sausis 4th, 2011, 10:50 pm ]
Pranešimo tema:  Re: IV susibūrimas skriptoriume: Rom 12,14-21

Bet tai... Čia labai tinka vienas rusiškas žodis, nuo katro susilaikysiu. Absoliučiai realus šiandienos vaizdas. Netikinčiojo. Ir slabno tikinčiojo.
Sau galėčiau viska pritaikyk (100%) - visokių gi gyvenimo etapų buvo...
šmėstelėjo mintis, kad antikristosas gal jau vietoj ir apokalipsė prasidėjo...

Autorius:  OKULTISTE [ Sausis 4th, 2011, 11:04 pm ]
Pranešimo tema:  Re: IV susibūrimas skriptoriume: Rom 12,14-21

Tik šiandienos? Kažin, kas paaiškėtų, pasiknaisiojus po istoriją...

Puslapis 44 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/