Dabar yra Lapkritis 26th, 2020, 10:48 am

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1 pranešimas ] 


 Pranešimo tema: Senojo Testamento provaizdžiai ir pamokymai
StandartinėParašytas: Spalis 21st, 2018, 6:55 pm 
Šviesos riteris
Vartotojo avataras
Šviesos riteris
Užsiregistravo: Vasaris 4th, 2016, 6:29 pm
Pranešimai: 188
Atsijungęs
Daugelis mano, kad Senasis Testamentas yra "tik" istorinė knyga. Bet tai nėra "tik" istorinė knyga. Ji turi ir slepia kur kas daugiau, nei galima įsivaizduoti.

Kiekvienoje Senojo Testamento istorijoje galima įžvelgti Kristų ir įvairias simbolikas, kurios kažką simbolizuoja.

Tad paimkim Rūtos Knygą. Rūtos istorija sibuolizuoja, Kristaus Nuotakos istorija. Boozas simbuolizuoja Kristų, o Rūta, Kristaus Nuotaką.

Iš Rūtos Knygos žinome, kad anuo metu Judo šalyje kilus badui. Elimelechas ir jo žmona Noomė su dviem sūnumis iškeliavo gyventi į Moabo kraštą. Elimelechs ten miršta, o jo du sūnus vedė žmonas moabites. Viena vardu Orpa, o kita Rūta. Veliau miršta ir abu sūnus. Ir Noomė išgirdus, kad Dievas aplankė savo tautą duodamas jiems duonos, nusprendžia grįžti į Judą. Ir Noomė tarė savo marčioms: “Eikite namo pas savo motinas”. Bet jos sakė: “Mes norime eiti su tavimi pas tavo žmones”. Ir Noomė vėl joms kalbėjo, kad jos grįžtu. Ir Orpa atsisveikino su savo anyta, o Rūta pasiliko su ja. Ir keliavo su ja į Judo šali sakydama: “Kur tu eisi, ir aš eisiu; kur tu gyvensi, ir aš gyvensiu. Tavo tauta yra mano tauta ir tavo Dievas mano Dievas”. Taip jos keliavo, kol atėjo į Betliejų.

Štai nuo čia prasideda ir Kristaus Nuotakos kelionė. Visu pirma žinom, kad Rūta buvo iš pagonių. Kristaus Nuotaka, taip pat yra renkama iš pagonių. Mes Pagonis, taip pat iš pradžių turėjome pasirinkti Noomės Dievą. Ir taip pat nukeliauti iki Betliejaus. O žodžio Betliejus reikšmė yra – Dievo Duonos Namai. O Dievo Duona yra Kristus, o Kristus yra Žodis,( Dievo Žodis (Jon 1,1 ir Apr 19,13)) Tad turėjome pasiimti Bibliją ir ją skaityti. Nes mums Biblija yra Betliejus/Dievo Duonos Namai. Ten sutinkame Jėzų Kristų. Kaip ir Rūta Betliejuje sutinka Booza.

Toliau Rūtos Knygoje matome. Kad Noomė išėjusi turtinga iš Judos šalies, grįžta su Rūta tuščiomis. Jos atvyko į Betliejų miežių pjūties pradžioje. Noomės giminaitis iš vyro pusės buvo Boozas, pasiturintis vyras iš Elimelecho giminės. Kuris turėjo jam priklausančius laukus. Ir Rūta nuėjo į lauką varpų rinkti. Ir jai pasitaikė rinkti lauke, kuris priklausė Boozui iš Elimelecho giminės. Kaip tik tuo metu Boozas atėjo iš Betliejaus. Ir Boozas pamatęs ja ir sužinojęs, kas ji tokia ir iš kur, tarė Rūtai: “Klausyk, mano dukra! Neik rinkti į kitą lauką ir nesitrauk iš čia, bet pasilik prie mano moterų”.
Kristus yra sakęs: (Jn 16,28) Išėjau iš Tėvo ir atėjau į pasaulį. Vėl palieku pasaulį ir einu pas Tėvą”.

Taip ir mes, kurie esame išrinkti Kristuje, dar prieš pasaulio sukurimą (Ef 1,4) Buvome kažkada Dieve, o tai reiškia viskas kas priklausė Dievui, priklausė ir mums. Tad buvome turtingi. Bet dabar esame išėję iš Dievo ir grįžtame atgal pas Dievą, bet jau tušti ir praradę šlovę, kurioje kažkada buvome. Tad reikalingas atpirkimas. O atpirkti gali tiktais artimas giminaitis. Tai pagal pačio Dievo įstatymą (Kun 25,23-25). Tad pats Dievas, kad neperlipti savo įstatymą, turėjo tapti žmogumi, kad taptu mūsų Giminaičiu ir galėtu išpirkti mus. Ir štai mes Betliejuje (atsivertę savo Biblijas) ir štai miežių pjūties pradžia. Ir štai renkame varpas Kristaus lauke. O kiekviena varpa, kiekvienas grūdas joje, tai kiekvienas Dievo Sakinis ir Žodis Biblijoje. Ir Kristus sako mums, pasilikti jo lauke ir nerinkti iš kito. Kas reiškia likti prie Jo mokimo. Ka ir Apaštalas Paulius yra sakęs (Gal,1-8).

Toliau Rūtos Knygoje. Toliau Boozas Rūtai sako: “Sek paskui pjovėjus. Aš įsakiau jaunuoliams tavęs neliesti. Ištroškusi eik prie ąsočių ir gerk tai, ką pjovėjai geria“. Ji puolė veidu į žemę ir, nusilenkusi iki žemės, klausė: „Kodėl tu man toks malonus ir atkreipei dėmesį į mane, nors esu svetimšalė?“ Boozas atsakė jai: „Man viską papasakojo, kaip tu, tavo vyrui mirus, elgeisi su anyta ir kaip palikusi tėvą, motiną ir gimtąją šalį, atvykai į tautą, kurios anksčiau nepažinai. Te atlygina tau Viešpats už tai, ką padarei, ir teduoda tau pilną užmokestį Viešpats, Izraelio Dievas, po kurio sparnais atėjai prisiglausti“.Ji atsakė: „Mano Viešpatie, kad tik rasčiau malonę tavo akyse. Tu paguodei mane, draugiškai kreipdamasis į savo tarnaitę, nors neprilygstu tavo tarnaitėms“.Valgant Boozas jai tarė: „Ateik čia, valgyk duonos ir padažyk savo kąsnį vyne“. Ji atsisėdo šalia pjovėjų, o jis padavė jai paskrudintų grūdų. Ji pavalgė, o kas liko, pasilaikė.”

Mes taip pat dabar sekame paskui pjovėjus. Paskui Dievo Žodžio skelbėjus. Paskui vyrus kurie neša ir skelbia tikra Dievo Žodį, ne iškraipyta ir ne sumaišyta su pasaulio žodžiais. Ir ištroškę einame prie ąsočių ir geriam, tai ka pjovėjai geria. Tai, kai nuvargstam esame atgaivinami Dievo Šventąja Dvasia. Ir mes taip pat klausiame Jėzaus, kodėl Jisai yra mums toks malonus ir atkreipė dėmėsi į mus, nors esame svetimšaliai. Ir Kristus mums atsako Kaip mes mūsų vyrui mirus. (O mūsų vyras buvo pasaulis (Babilonas)). Tad kaip mes mirus pasauliui mūsų širdyse, palikom tėvą ir motiną ir gimtąją šalį, atvykom į tautą kurios ankščiau nepažinojom. Ir kad elgėmės gražiai su anyta (Su Bažnyčia (Bažnyčios nariais)) Užtai atlygins mums Viešpats už tai, ką padarėm, duos mums pilną užmokestį. Po Kurio Sparnais atėjome prisiglausti. (Dievo Sparnai, tai Senasis ir Naujasis Testamentai). Ir toliau mums, mūsų Boozas (Jėzus) pasakė: „Ateik čia, valgyk duonos ir padažyk savo kąsnį vyne“ (. Duona, Dievo Žodis ir Vynas, tai kai Dievo Žodis sužadina mūsų jausmus Dievui. Nes Kristus gi pasakė:

(Jn 6,53) „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės!"

Toliau Rūtos Knygoje. Noomė pasako Rūtai, kad Boozas, su kurio tarnaitėmis tu dirbai, yra mūsų giminaitis. Ir Noomė pasako Rūtai, ką toliau daryti. Kad Boozas šį vakarą vėtys miežius klojime. Ir kad kai jisai pavalgys ir atsiguls, kad priėjusi atidenk jo kojas ir atsigulk. Jis tau pasakys, ką daryti. Ir Rūta padaro taip, kaip Noomė kalbėjo. Tuomet Boozas prabudęs vidurnakti paklausė: „Kas tu esi?“ Ji atsakė: „Aš esu tavo tarnaitė Rūta. Ištiesk savo apsiaustą ant savo tarnaitės, nes tu esi artimas giminaitis“. Jis sakė: „Viešpats telaimina tave, mano dukra. Tavo paskutinis poelgis yra geresnis už pirmutinį, nes tu neieškojai jaunuolio, turtingo ar beturčio. Tikrai aš esu artimas tavo giminaitis, tačiau yra kitas, dar artimesnis už mane.

Noomė pasako Rūtai, kad Boozas yra artimas giminaitis. O kaip minėjau Noomė simbolizuoja Bažnyčią, seną ortodoksinę Bažnyčią. Tad Bažnyčia mus supažindina su Kristumi, kad Jis yra mūsų Giminaitis. Ir Bažnyčia mus mokina ką daryti. Kad Kristus ši vakarą vėtys miežius (atskirinės grudus nuo pelų) klojime. Kas reiškia, kad atskirinės tikrus tikinčiuosius nuo netikrųjų. Ir kai Jis pavalgys ir atsiguls ilsėtis, kad mes priėję atidengtume jo kojas ir atsigultume (įeitume į Jo poilsį). Ir tada Kristus jau pasakys, ką toliau daryti. Kaip nuostabu, tuomet Pats Kristus jau ims mums kalbėti, ka mums toliau daryti. Ir mes taip ir padarom. Ir kai Kristus vidurnakti pabunda ir paklausia kas mes esam? Ir mes atsakom, kad esame Jo tarnai ir paprašome kad Jisai užtiestu savo apsiaustą ant mūsų. Ooo mes norime buti paslėpti, apgaubti Kristaus Žodžiuose. Ir kad Jisai yra artimas mūsų Giminaitis. Ir Jis pasako mums, kad Viešpats telaimina mus ir kad mūsų paskutinis poelgis yra geresnis už pirmutinį. Ir pasako, kad yra ir kitas artimesnis giminaitis.

Toliau Rūtos Knygoje. Kai Rūta viska jau buvo padariusi pagal Noomės žodžius ir grižus mano. Noomė tarė: „Dabar palauk, mano dukra, kol sužinosi, kaip viskas baigsis. Jis nenurims, kol visko nesutvarkys dar šiandien“. Ir tapačia dieną "Boozas, nuėjęs prie vartų, atsisėdo. Pro šalį ėjo giminaitis, apie kurį Boozas buvo kalbėjęs. Ir Boozas pasišaukė ji ir dar dešimt vyresniųjų. Ir Boozas kalbėjo giminaičiui, kad pirktu tą lauką, kuris priklausė Elimelechui. Kad išpirktu, o jeigu ne, kad pasakytu jam, kad jis pats galėtu išpirkti. Tas atsakė: „Aš pirksiu“. Boozas tarė: „Tą dieną, kai pirksi lauką iš Noomės, turėsi nupirkti ir moabitę Rūtą, mirusiojo žmoną, kad išlaikytum mirusiojo vardą jo nuosavybei“. Giminaitis atsakė: „Aš negaliu išpirkti jos, nes tada nukentėtų mano paties paveldėjimas. Tu pasinaudok mano teise, nes aš negaliu to padaryti“. Ir Boozas nupirko viska, kas priklausė Elimelechui, Kiljonui ir Machlonui.

Taip ir Kristus, Jis nenusiramins, kol visko nesutvarkys iki galo. O tas kitas artimesnis giminaitis simbolizuoją šėtoną. Ir kaip matom šėtonas negalėjo išpirkti visko, nes tai butu pakenkė, jo planams. Nes kad išpirkti viska, reikėjo padaryti viska pagal įstatymą. O tai reiškia, kad šėtonas būtu turėjęs priimti Dievo Žodį. Jis negalėjo sumokėti tokia kaina, ir atsisakė. Todėl Kristus galėjo teisėtai ir pagal įstatymą išpirkti mus. Sumokėdamas už tai didžiulę kainą. Kuria tik Kristus ir galėjo sumokėti. Todėl tebūna šlovė Jam, Jėzui Kristui, mūsų Viešpačiui ir Gelbėtojui. AMEN!

_________________
Mok 3,15 Kas buvo, tas ir yra, o kas bus, jau yra buvę. Dievas pašaukia praeitį.


Į viršų
 Aprašymas  
 

Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  

Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1 pranešimas ] 

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007